DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

Minister Uhliarik sa správal klientelisticky. Spoločnosť Pfizer v konkurenčnom súboji stratila výhodu, lebo konkurent ponúkol lacnejší liek, ktorý bol plne hradený z poisťovní a ktorý sa týka povinného očkovania. Za týchto podmienok spoločnosť Pfizer pripravila rýchlo nové balenie a toto balenie chcela ponúknuť čo najrýchlejšie na trh. Za normálnych podmienok vybavenie povolenia trvá 100 dní, to znamená 100 dní by musela spoločnosť Pfizer čakať na to, kým takéto povolenie príde. Medzitým by samozrejme ľudia mali k dispozícii lacnejší výrobok, ktorý ponúkol konkurent.

Robert Fico vs. Jan Figel - 17.01.2011
Pravda

Denník Sme informuje o nasledovnej chronólogii súboja medzi spoločnosťami GlaxoSmithKline (GSK) a Pfizer.

  • "Do 30. 6. 2010 sa mali posielať žiadosti o zaradenie lieku do kategorizácie.
  • Od 20. do 24. 9. 2010 kategorizačná komisia určila, že Synflorix bude hradený z verejného poistenia. Dovtedy bol hradený len Prevenar.
  • 16. 11. 2010 rezort zdravotníctva vydal tlačovú správu, že Synflorix je bez doplatku a za dávku Prevenaru sa priplácajú 3 eurá.
  • 7. 12. a 14. 12. boli na ministerstvo doručené žiadosti o zaradenie dvoch nových balení Prevenaru.
  • 14.12. ministerstvo zverejnilo finálnu verziu kategorizácie. Obe vakcíny majú byť bez doplatku. Po rokovaniach Pfizer znížil cenu. Nejde však o lieky, ktoré požiadali do 30. 6. o zaradenie do kategorizácie, ale o dve nové balenia, na ktoré dali žiadosť v prvej polovici decembra."
Podľa zákona č. 577/2004 (pdf.) o rozsahu zdravotnej starostlivosti § 16 ods. 2

(2) "Ministerstvo rozhodne o žiadosti o zaradenie lieku

a) do 180 dní od jej doručenia alebo
b) do 90 dní od jej doručenia, ak
  1. predmetom žiadosti je liek, ktorý obsahuje zaradené liečivo,
  2. navrhovaná maximálna cena lieku v lekárni za štandardnú dávku zaradeného liečiva je nižšia najmenej o 10 % v porovnaní s najnižšou maximálnou cenou lieku v lekárni za štandardnú dávku zaradeného liečiva, ktorý je zaradený do platného zoznamu liekov."
Nie je nám zrejmé do ktorej kategórie zapadá pojednávaná vakcína, to však nie je relevantné. Podstatné je, že maximálna zákonná dĺžka v ktorej má úrad rozhodnúť nie je rádovo niekoľko dní, ale rádovo niekoľko týždňov až mesiacov v oboch prípadoch. Zákonná lehota môžeme predpokladať má svoje procedurálne opodstatnenie. Preto je podozrivé, že ministerstvo rozhodlo v priebehu jedného dňa (zvlášť vzhľadom na všeobecne známu rýchlosť rozhodnutí slovenských štátnych orgánov) a vyvoláva to opodstatnené podozrenie, že sa ministerstvo zdravotníctva dopustilo klientelistického správania. Figeľova argumentácia je pochybná a irelevantná. Figeľov argument o krátení zisku firmy Pfizer je nutné interpretovať ako riziko ušlého zisku, ktoré firme hrozilo ak by vakcínu ministerstvo nezaradilo do zoznamu a pacienti by logicky "kupovali" bezplatné vakcíny. Rovnako zrušenie monopolu je klamlivý argument, pretože vyššia cena výrobku o 3 eura oproti inému výrobku neznamená existenciu monopolu. 

Ficov výrok tak hodnotíme ako celok pravdivý.

Dátum zverejnenia analýzy: 16.01.2011
success
error