DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

Váš hrubý zahraničný dlh vzrástol v septembri takmer 6 miliárd amerických dolárov. (v súvislosti s argumentom o vládnom "nešetrení", pozn.)

Robert Fico vs. Jan Figel - 17.01.2011
Pravda

Podľa predbežných údajov NBS vzrástla hrubá zahraničná zadlženosť Slovenskej republiky z 60 123,3 mil. USD z 31. augusta 2010 na 66 685,2 mil. USD z 30. septembra 2010. Nárast hrubého zahraničného dlhu je 6561,9 mil. USD. 

Otázka je, nakoľko je obchodná bilancia Slovenska relevantná vo vzťahu ku fiskálnej politike vlády. Podľa nášho názoru a klasickej ekonomickej teórie takmer žiadny, pretože zahraničný dlh je determinovaný rozdielom prílivu a odlivu peňažnej masy v rámci Slovenskej ekonomiky. Vládne nákupy zohrávajú iba marginálnu úlohu. (Vzhľadom na to, že viac než 80% HDP Slovenska tvorí export, je prirodzené, že máme tendenciu mať negatívny cash-flow.)

Dátum zverejnenia analýzy: 16.01.2011
success
error