DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Figeľ

KDH

Tá zmena, ktorú sme uskutočňovali ako prvú (po vstupe do vlády, pozn.), že musíme viac šetriť, respektíve lepšie obstarávať napríklad vo forme elektronických aukcií, aby verejné obstarávanie bolo skôr šetrením než plytvaním nastavenie viacerých pravidiel ekonomických záležitostiach si myslím, že prinesie ovocie.

Robert Fico vs. Jan Figel - 17.01.2011
Nepravda

Prvým rozhodnutím, ku ktorému vláda I. Radičovej dospela na svojom prvom rokovaní hneď po vyriešení viacerých personálnych otázok, bola príprava návrhu Programového vyhlásenia vlády SR a hneď ďalším bodom programu bolo riešenie situácie ohľadom povodní.

Zoznam návrhov zmien novej vlády súvisiace so šetrením a lepším obstarávaním v chronologickom poradí:

Návrh uznesenia vlády SR k zverejneniu zmlúv ministerstiev a verejných inštitúcií – 3. Rokovanie vlády SR, 15. Júl 2010

Návrh zabezpečenia zvýšenia kvality vnútorných kontrolných systémov a vykonania mimoriadnych kontrol (auditov) na ministerstvách a ostatných ústredných orgánoch štátnej správy – 6. Rokovanie vlády SR, 11. August 2010

Rozdiel sa môže zdať banálny, avšak politici by si mali zvyknúť rozlišovať detaily, ktoré sú často predmetom hádok. V minulosti Pavol Paška obvinil vládu, že sa nevenuje problémom občanov, pretože jej prvé rozhodnutie sa malo týkať imunity.

Dátum zverejnenia analýzy: 16.01.2011
success
error