DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivan Švejna

MOST-HÍD

A prezident Európskej banky vlastne vyzval všetky krajiny Európskej únie, aby v prvom rade bojovali s týmto verejným deficitom.

Ivan Švejna vs. Peter Kažimír - 17.01.2011
Pravda

I keď nevieme presne, akú konkrétnu výzvu má pán Švejna na mysli, prezident ECB Trichet vyzýva štáty EÚ k prijatiu rôznych opatrení na ozdravenie ich ekonomík, predovšetkým takých, ktoré povedú k dodržiavaniu Pakty stability a rastu. Trichet podľa hnonline.sk hovorí, že: "vlády krajín eurozóny musia začať s konsolidáciou verejných financií najneskôr v roku 2011. Znižovanie schodku bude musieť byť podľa neho podstatne vyššie než 0,5 % HDP ročne, ktoré ako minimum vyžaduje Pakt stability a rastu. Podľa prezidenta ECB sa vlády musia zamerať predovšetkým na reformy výdavkov." Podobné vyjadrenia môžeme nájsť vo viacerých Trichetovych prejavoch, napríklad tu alebo tu.

Dátum zverejnenia analýzy: 16.01.2011
success
error