DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivan Švejna

MOST-HÍD

Aj zásadná vec je, že vieme, že ten trh, to znamená množstvo peňazí spravovaných v DSS rastie a bude rásť.

Ivan Švejna vs. Peter Kažimír - 17.01.2011
Pravda

Podľa analýzy J. Vravca, dôchodkové fondy získavajú na finančných trhoch stále významnejšie postavenie. Kým začiatkom roka 2007 predstavoval objem spravovaných finančných prostriedkov v dôchodkových fondoch takmer 28 mld.Sk. (0, 93 mld. €, pozn.) v prvom polroku 2007 sa objem majetku spravovaný v DSS zvýšil o 43% a dosiahol hodnotu 40 mld. Sk (1, 33 mld. €, pozn.). Hodnota spravovaného majetku aj naďalej stúpala a počas tretieho štvrťroka 2007 dosiahla 45,6 mld. Sk (1, 51 mld. €, pozn.). Začiatkom roka 2008 evidovali dôchodkové správcovské spoločnosti vo svojich fondoch už majetok vo výške 52,72 mld. Sk (1, 75 mld. €, pozn.), čo predstavuje nárast o 88% oproti začiatku roka 2007. 
K 27. novembru 2010 mali spoločnosti vo fondoch majetok v hodnote 2, 8 mld. eur.
Šesť dôchodkových správcovských spoločností v súčasnosti spravuje majetok sporiteľov v sume takmer 3,72 mld. eur (údaj k 7. januáru 2011). Z týchto údajov je zrejmý rast majetku, ktorý DSS spravujú vo fondoch.

Dátum zverejnenia analýzy: 16.01.2011
success
error