DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivan Švejna

MOST-HÍD

Ale faktom zostáva to, že II. pilier, ktorý bol prijatý od 1. 1 . 2004 sa menil, menil. Minulá vláda zmenila niektoré parametre toho II. piliera.

Ivan Švejna vs. Peter Kažimír - 17.01.2011
Pravda

Podľa informácií uvedených na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny počas vlády R. Fica v druhom pilieri došlo k 12 novelám zákona o starobnom dôchodkovom sporení. Zároveň je na stránke zvýraznených šesť najvýznamnejších zmien, ktoré napríklad zavádzajú  prvok dobrovoľnosti, opätovne otvárajú druhý kapitalizačný pilier pre možnosť vstupu a výstupu sporiteľov v časovom období od 15. novembra 2008 do 30. júna 2009 a optimalizujú výšku odplát za správu dôchodkového fondu v prospech sporiteľa. Podrobnejší prehľad o zmenách nájdete tu.


Dátum zverejnenia analýzy: 16.01.2011
success
error