DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivan Švejna

MOST-HÍD

Možno to vzniklo aj z jedného takého technického problému a to z problému v tom slova zmysle, že viem, že tento rok 2011 koalícia sa pokúsi presadiť viaceré reformy a jedna z tých reforiem je zavedenie superhrubej mzdy. A od tohto kritéria sa tiež odvádza časť prostriedkov, ako sa financujú strany.

Ivan Švejna vs. Peter Kažimír - 17.01.2011
Pravda

Politické strany získavajú príspevky zo štátneho rozpočtu za hlasy získané vo voľbách, na činnosť a na mandát. Podľa Zákona o politických stranách a hnutiach (.pdf), paragrafu 28, sa príspevok na mandát vypočítava ako násobok priemernej mesačnej nominálnej mzdy v hospodárstve SR za kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom sa konali voľby. Oproti hrubej mzde je pri superhrubej mzde uvedená aj výška odvodov zamestnávateľa, výsledná suma je vyššia a teda je vyšší aj vypočítavací základ príspevkov za mandát.

Dátum zverejnenia analýzy: 16.01.2011
success
error