DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Béla Bugár

MOST-HÍD

Volebné právo. No volebné právo povedzme majú aj naši zahraniční Slováci. Aj volia. Nie húfne, ale volia (zahraniční Slováci s dvojakým občianstvom pozn.).

Béla Bugár - 17.01.2011
Pravda

Podľa zákona č. 46/1999 Z.z. slovenskí občania s trvalým pobytom mimo územia SR nemajú možnosť voliť v priamej voľbe prezidenta zo zahraničia. Volebné právo majú, ale musia sa dostaviť v deň konania voľby na niektorú z okrskových volebných komisií.
Občania SR s trvalým pobytom mimo územia Slovenska podľa zákona 333/2004 Z.z. majú možnosť sa zúčastniť volieb do NR SR. Podľa §27 ods.2 a 3 majú občania SR možnosť voliť aj zo zahraničia a to prostredníctvom pošty.
Ani jeden zákon neupravuje možnosť voľby špeciálne pre občanov SR, ktorý majú súčasne aj ďalšie občianstvo. Z toho vyplýva, že aj občania s dvojitým občianstvom sa môžu zúčastniť volieb.
Počet osôb, ktorý hlasoval zo zahraničia dosiahol v roku 2006 číslo 3427 t.j. 0,146%. V roku 2010 to  bolo 5861 osôb t.j. 0,22%. Pri odhadovanom počte 200-400 tisíc občanov SR zdržiavajúcim sa mimo územia SR, môžeme hovoriť o zanedbateľnom čísle.

Dátum zverejnenia analýzy: 16.01.2011
success
error