DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Mikuláš Dzurinda

Nestraníci

Podpísal som základnú zmluvu s Vatikánom pred 10 rokmi

16.01.2011
Pravda

Ako píše SME: V roku 2000 sa Slovensko zaviazalo k dvom čiastkovým zmluvám.

1. záväzok: Slovenská republika uznáva každému právo uplatňovať výhrady vo svedomí podľa vieroučných a mravoučných zásad katolíckej cirkvi. Rozsah a podmienky uplatnenia tohto práva ustanoví osobitná medzinárodná zmluva uzavretá medzi zmluvnými stranami.

2. záväzok: Zmluvné strany uzavrú osobitnú medzinárodnú zmluvu o finančnom zabezpečení katolíckej cirkvi.

Dátum zverejnenia analýzy: 16.01.2011
success
error