DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Richard Sulík

SaS

Totiž tam ešte treba aj povedať, že to zvýšenie (DPH) nie je na trvalo, ale je tam zabudované automatické zníženie na 19%, keď sa dosiahne deficit 3%.

Ivan Gašparovic, Iveta Radicová, Richard Sulík - 10.01.2011
Pravda

Vláda schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
Podľa „§ 85j Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2011

(1) "V období od 1. januára 2011 do posledného dňa kalendárneho roka, v ktorom Európska komisia (Eurostat) uverejní údaje o tom, že aktuálny schodok verejnej správy Slovenskej republiky je menej ako 3 %, je základná sadzba dane na tovary a služby 20 % zo základu dane. Skončenie obdobia uplatňovania základnej sadzby dane 20 % podľa prvej vety vyhlási Ministerstvo financií Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom."

Dátum zverejnenia analýzy: 09.01.2011
success
error