DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Richard Sulík

SaS

A to prvé veľké systémové opatrenie, ktoré chystáme to je zavedenie super hrubej mzdy a to je po dohode s opozíciou. Ona už začala pripravovať za minulej vlády projekt UNITAS a toto sa teraz dokončí.

Ivan Gašparovic, Iveta Radicová, Richard Sulík - 10.01.2011
Pravda

Projekt Unitas bol schválený 7. mája 2008. Jedná sa o reformy daňovej a colnej správy s výhľadom zjednotenia výberu daní, ciel a poistných odvodov.

Skladá sa z dvoch fáz:

Unitas I – bol spustený 21. februára 2010. Ide o reformu daňovej a colnej správy. Vytvorenie nového systému riadenia a organizovania výberu štátnych príjmov prostredníctvom vytvorenia Finančnej správy Slovenskej republiky, ktoré sa zrealizuje po realizácii reformných krokov vykonaných osobitne v týchto organizáciách. "K zlúčeniu daňovej a colnej správy má dôjsť na úrovni Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky a Colného riaditeľstva Slovenskej republiky. Tie sa majú spojiť do jednej rozpočtovej organizácie s názvom Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Zmeny sa majú zrealizovať aj na úrovni daňových a colných úradov, ktorých počet má byť zredukovaný na osem finančných úradov v sídlach vyšších územných celkov a dva špecializované úrady. Zmeny v rámci prvej fázy by mali prebehnúť do roku 2013."

"Prvá fáza projektu Unitas uľahčí život najmä firmám, keďže si na jednom mieste vybavia agendu spojenú so zdaňovaním príjmov i s DPH, so spotrebnými daňami a s clami."

Unitas IIjedná sa o zjednoteniu výberu daní, cla a poistných odvodov. (platby poistného na dôchodkové, nemocenské, úrazové poistenie, ako aj poistenie v nezamestnanosti, poistné do rezervného fondu solidarity a garančného fondu, príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a poistné na zdravotné poistenie sa zjednotí do jednej platby

"Druhá etapa sa viac dotkne občanov, pretože by sa pod jednou strechou a na jednom tlačive mala vybaviť daň z príjmu i odvody do Sociálnej poisťovne a na zdravotníctvo. Aby to bolo možné, bude treba zaviesť ročné zúčtovanie aj do sociálnych odvodov.

Mali by sa zjednotiť aj vymeriavacie základy na všetky typy platieb a zrušiť zbytočné delenia odvodov do Sociálnej poisťovne na viaceré podpoistenia. Medzistupeň bude to, čo zvažovala aj minulá vláda a čo v koncepcii sociálnej reformy načrtol exporadca dvoch ministrov financií Richard Sulík: zrušenie odvodov zamestnávateľa. Celá cena práce by sa mala zmeniť na novú hrubú mzdu, čiže celé daňovo odvodové zaťaženie by bolo na pleciach zamestnanca."

Dátum zverejnenia analýzy: 09.01.2011
success
error