DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Iveta Radičová

SDKÚ-DS

My sme zmenili kritéria dotácií, my sme zmenili kritéria pre investície a to tak, aby tak ako to bolo v minulosti, keď sedem najvyšších investícií z ôsmich išlo do západoslovenského kraja, aby sa toto nezopakovalo. Ale naopak, aby tieto investície smerovali tam, kde máme najväčšie problémy s nezamestnanosťou.

Ivan Gašparovic, Iveta Radicová, Richard Sulík - 10.01.2011
Neoveriteľné

Na stránkach ministerstva hospodárstva sú dostupné len v súčasnosti platné pravidlá v oblasti poskytovania regionálnej pomoci investorom (.pdf), nie je preto možné urobiť porovnanie s predchádzajúcimi pravidlami. Podobne v materiáloch (.pdf) štátnej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) sa neuvádza či došlo v poslednom období k zmenám v spomínaných kritériách.


V prechodnom období od 1. apríla 2009 do 31. decembra 2010 platila novela (č. 56/2009 Z.z.) zákona (č. 561/2007 Z. z.) o investičnej pomoci, ktorá skutočne zmierňovala kritériá pre investorov v oblastiach s vysokou nezamestnanosťou, no bola prijatá ešte minulou vládou: "zmiernenie kritérií pre investíciu v oblasti priemyselnej výroby, kedy môže investor požiadať od štátu finančnú pomoc:
o pri obstaraní dlhodobého majetku najmenej v sume 13,28 mil. € (doteraz 26,56 mil. €), z toho najmenej 50% musí mať z vlastných zdrojov
o ak bude investícia realizovaná v okresoch, kde je nadpriemerná nezamestnanosť, minimálna výška dlhodobého majetku musí byť 6,64 mil. € (doteraz 13,28 mil. €)
o ak bude investícia realizovaná v okresoch, kde je nezamestnanosť aspoň 150% priemernej nezamestnanosti v SR, minimálna výška dlhodobého majetku musí byť 3,32 mil. € (doteraz 6,64 mil. €)
o pri obstaraní nových výrobných a technologických zariadení určených na výrobné účely v hodnote najmenej 40% z celkovej hodnoty obstaraného majetku (doteraz 60%)"
a "zmiernenie kritérií pre investíciu v oblasti cestovného ruchu, kedy môže investor pžiadať od štátu finančnú pomoc:
o pri obstaraní dlhodobého majetku najmenej v sume 9,96 mil. € (doteraz 16,6 mil. €), z toho najmenej 50% musí mať z vlastných zdrojov
o ak bude investícia realizovaná v okresoch, kde je nadpriemerná nezamestnanosť, minimálna výška dlhodobého majetku musí byť 4,98 mil. € (doteraz 8,3 mil. €).
"
Vyjadrenie šéfa Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií Šimončiča zo 6. decembra 2010 taktiež skôr naznačuje, že súčasná vláda zatiaľ pracuje na zmene kritérií: "systém stimulov je dnes prepracovávaný. Musím povedať, že zákon už je zastaralý a až nefunkčný. Pokiaľ viem tak na ministerstve hospodárstva v súčasnosti komisia aj v spolupráci s externými expertmi vytvára nový systém poskytovania stimulov. Predpokladám, že začiatkom budúceho roka budú pravidlá veľmi jasné." 

Dátum zverejnenia analýzy: 09.01.2011
success
error