DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Iveta Radičová

SDKÚ-DS

Bývalá vláda nám zanechala vysokú mieru nezamestnanosti, 2/3 občanov s príjmom pod 500 €, v niektorých regiónoch ako napríklad prešovskom 80% občanov s takýmto príjmom.

Ivan Gašparovic, Iveta Radicová, Richard Sulík - 10.01.2011
Pravda

Údaj, ktorý pani Radičová opakovane používa pochádza zo Správy o sociálnej situácii obyvateľstva za rok 2009 (.pdf). Na strane 96 tohto dokumentu sa píše: "Z údajov o priemerných mesačných príjmoch obyvateľov Slovenska v rokoch 2008 a 2009 je vidieť, že nastalo mierne zhoršenie v príjmovej skupine obyvateľov s priemerným mesačným príjmom do 500 Eur. Kým v roku 2008 malo príjem do 500 Eur menej ako 62% obyvateľov, v roku 2009 tento podiel stúpol (o 3,3 p. b). Zhoršenie nastalo na úkor nižšej strednej vrstvy s príjmom od 500 – 1000 Eur, keďže v tejto príjmovej skupine zaznamenávame pokles podielu obyvateľov (o 3,2 p. b.). Ostatné príjmové skupiny obyvateľstva zostali bez väčších zmien." Správa taktiež na strane 97 hovorí, že: "najhoršiu situáciu z pohľadu príjmovej stratifikácie pozorujeme v Prešovskom kraji, v ktorom sú okresy až skoro s 80%-ným podielom obyvateľov s príjmom do 500 Eur."

Dátum zverejnenia analýzy: 09.01.2011
success
error