DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Kaliňák

SMER-SD

Zákon hovorí jasne, že nesmiete pustiť vec, ktorá je nebezpečná mimo územie Slovenskej republiky. Nesmiete pustiť takú kontrolovanú dodávku, ak je ohrozený život a život a majetok občanov.

R. Kalinák vs. D. Lipšic - 10.01.2011
Nepravda

Trestný poriadok upravujúci využitie inštitútu kontrolovanej dodávky opustenie dodávky územie Slovenska spomína: (5) V priebehu sledovania zásielky môže Policajný zbor vykonávať nevyhnutné opatrenia na to, aby sa s vedomím a pod kontrolou orgánov colnej správy dostala zásielka alebo veci ju nahradzujúce z územia Slovenskej republiky do cudziny alebo naopak, alebo z cudziny cez územie Slovenskej republiky do tretieho štátu.

Dodávka môže obsahovať: omamné látky, psychotropné látky, jedy, prekurzory, jadrový alebo iný obdobný rádioaktívny materiál, alebo vysokorizikovú chemickú látku, falšované alebo pozmenené peniaze a falšované alebo pozmenené cenné papiere, falšované, pozmenené alebo nedovolene vyrobené kolkové známky, poštové ceniny, nálepky a poštové pečiatky, elektronický platobný prostriedok alebo inú platobnú kartu, alebo predmet spôsobilý plniť takú funkciu, strelné alebo hromadne účinné zbrane, strelivo a výbušniny, kultúrne pamiatky alebo iné veci, na nakladanie s ktorými je potrebné osobitné povolenie, alebo veci určené na spáchanie trestného činu, alebo veci pochádzajúce z trestného činu na účely zistenia osôb, ktoré majú účasť na nakladaní s touto zásielkou.

Väčšinou sa jedná o veci nebezpečné, s čím sa pravdepodobne práve počítalo.

Dátum zverejnenia analýzy: 09.01.2011
success
error