DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Iveta Radičová

SDKÚ-DS

To čo prijala Slovenská republika v dnešnej podobe sme sa snažili zaťažiť maximálne kapitálový majetok a menej prácu.

Ivan Gašparovic, Iveta Radicová, Richard Sulík - 10.01.2011
Neoveriteľné

Od 1.1. 2011 sa zavádzajú odvody z príjmov z dividend do zdravotnej poisťovni, čo sa dá chápať ako zdanenie kapitálového majetku

Tiež sa zavádza započítavania ďalších príjmov (odstupné, odchodné atď.) do celkového vymeriavacieho základu odvodu do zdravotnej poisťovne, čo sa naopak dá chápať ako zdanenie práce.

Pri zohľadnení ďalších nástrojov (zavedenie dane z prenájmu, zvýšenie vymeriavacieho základu pre samoplatiteľov, odvody zo závislej činnosti) je veľmi ťažké posúdiť nakoľko je skutočne maximálne zaťažovaný kapitálový majetok a práca menej.

Dátum zverejnenia analýzy: 09.01.2011
success
error