DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Daniel Lipšic

Nová väčšina

Po prvé, po prvé ten kamión bol po celú dobu mimoriadne chránený. Všetci vedeli o akú látku ide, všetky krajiny to potvrdili, čiže tam nebolo žiadne riziko.

R. Kalinák vs. D. Lipšic - 10.01.2011
Pravda

Správa TASR z dňa 31. decembra 2010 udáva: "Formou právnej pomoci boli o tejto akcii podľa Močkovej vyrozumené príslušné orgány všetkých krajín, ktorých sa akcia týkala. Justičné orgány Turecka povolili kontrolovanú dodávku na svojom území a vedeli, že predmetný kamión prekročil hranicu Turecka a bol pod dohľadom a stálou kontrolou ich orgánov,"  informuje ďalej Generálna prokurátorka SR.

TASR ďalej uvádza: "Zo stanoviska GP ďalej vyplýva, že Slovenská polícia prostredníctvom národného člena SR v Eurojuste informovala všetky zúčastnené štáty o trase transport, charaktere prepravovaného tovaru, spôsobe jeho balenia a prevoze. Spôsob prepravy a ani náklad samotný neohrozoval životy a zdravie civilného obyvateľstva a vodiča. Túto skutočnosť podľa Močkovej potvrdzuje aj to, že kontrolovaná dodávka bola schválená kompetentnými orgánmi všetkých zúčastnených štátov v súlade s ich vnútroštátnym poriadkom. Navyše, tovar bol počas celej trasy pod neustálym dohľadom špecializovaných zložiek polície zúčastnených štátov, uviedla Močková v stanovisku."


Dátum zverejnenia analýzy: 09.01.2011
success
error