DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

József Berényi

SMK

...pre seba, aby ste nás nechali v tom hovoriť ako hovoríme normálnym spôsobom, riadnym spôsobom a dovoľte mi ešte poznamenať, že vládne uznesenie, ktoré hovorí o tom, že akým spôsobom treba vykonať štátny jazyk, tam sa hovorí, že vžitá podoba slovenského názvu sídelného geografického objektu z územia nie mimo Slovenskej republiky je geografickým názvom, takže vžitá podoba slovenského názvu je to v uznesení, takže to, čo vyčítate zákonu je aj v uznesení takáto formulácia legislatívna, že vžitá.

29.12.2010
Nepravda

Vládne uznesenie hovorí: „geografickým názvom názov obce určený nariadením vlády Slovenskej republiky, názov časti obce určený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, názov ulice určený všeobecne záväzným nariadením obce, názov iného verejného priestranstva určený všeobecne záväzným nariadením obce a názov iného geografického objektu štandardizovaný Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorým je vžitá podoba slovenského názvu sídelného geografického objektu z územia mimo Slovenskej republiky.“

Vžitá podoba geografického objektu mimo SR je geografickým názvom, nie na území SR.

Dátum zverejnenia analýzy: 02.05.2010
success
error