DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

József Berényi

SMK

...aby to aj diváci vedeli, čo to znamená, keď vláda predkladá skrátené legislatívne konanie návrh, tak nie je možnosť verejne sa k tomu vyjadriť, poslať pripomienky prostredníctvom internetových možností na úrad vlády a tým pádom verejnosť nemôže sa k tomu vyjadrovať. Legislatíva jasne hovorí, že v skrátenom legislatívnom konaní sa dá predložiť návrhy zákon, ak je nejaká veľká ekonomická hrozba pre štát alebo v prípade, ak sú ohrozené ľudské práva.

29.12.2010
Pravda

Podľa zákona o rokovacom poriadku (.pdf) „za mimoriadnych okolností, keď môže dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd alebo bezpečnosti alebo ak hrozia štátu značné hospodárske škody, národná rada sa môže na návrh vlády uzniesť na skrátenom legislatívnom konaní o návrhu zákona. O skrátenom legislatívnom konaní môže národná rada rozhodnúť aj vtedy, ak si rozhodnutie Rady bezpečnosti Organizácie Spojených národov o akciách na zabezpečenie medzinárodného mieru a bezpečnosti vydané podľa čl. 41 Charty Organizácie Spojených národov vyžaduje neodkladné prijatie zákona.“

V skrátenom legislatívnom konaní nemusí byť rešpektovaná 15 denná lehota na dodanie návrhu zákona všetkým poslancom, rovnako ako nemusí byť rešpektovaná 30 denná doba medzi druhým a tretím čítaním, 48 hodinová lehota po vyjadrení jednotlivých parlamentných výborov a iné technické lehoty medzi jednotlivými hlasovaniami.

Dátum zverejnenia analýzy: 02.05.2010
success
error