DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivan Mikloš

SDKÚ-DS

Pred dvoma, troma dňami bolo, bol zverejnený prieskum, ktorý bol robený medzi 114 zahraničnými investormi na Slovensku, ktorí za najzávažnejšie problémy Slovenska, aj z hľadiska investovania a teda aj z hľadiska vzniku nových pracovných príležitostí považujú transparentnosť verejného obstarávania, korupciu, vymožiteľnosť práva. A aj korupciu v oblasti eurofondoch, eurofondov, o ktorých hovoril aj pán Mečiar.

Ivan Mikloš vs. Vladimír Meciar - 27.12.2010
Pravda

Výsledky uvádzaného prieskumu, ktoré sa dajú nájsť tu (pdf), investori v ňom najzávažnejšie problémy Slovenska nehodnotili, hodnotili dôležitosť jednotlivých faktorov pri investičných rozhodnutiach a hodnotenie daného faktora na Slovensku. Najhoršie hodnotenie Slovensko získalo v kategóriách „Transparentnosť pri verejnom obstarávaní“, „Boj proti korupcii, kriminalite“ a „Prístup k štátnym podporným prostriedkom a podporným prostriedkom z EÚ“.

Mikloš má pravdu, no kategória vymožiteľnosť práva v prieskume nebola- právna istota skončila piata od konca.

Dátum zverejnenia analýzy: 11.04.2010
success
error