DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Iveta Radičová

SDKÚ-DS

...Máme veľmi vysokú mieru nezamestnanosti, prehĺbili sa nám regionálne rozdiely,... v krajine sa zvýšilo riziko chudoby dôchodcov.

25.12.2010
Pravda

Podľa Štatistického úradu SR v prípade dôchodcov (65+), porovnanie rokov 2005 až 2008 (novšie dáta neexistujú).

Dátum zverejnenia analýzy: 25.04.2010
success
error