DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Iveta Radičová

SDKÚ-DS

Tie diaľnice boli zastavené až neskôr, lebo, pardon, v tom období, opravujem sa, pardon, z dôvodu, že keď sme preberali štátny rozpočet, ja som vtedy nebola vo vláde, ale som si to pozrela, tak práve faktúry za začaté stavanie diaľnic vôbec neboli uhradené. A boli to obrovské peniaze. Najprv bolo treba zaplatiť dlhy z predchádzajúceho obdobia za rozostavané diaľnice. To bol dôvod.

25.12.2010
Pravda

K dôvodom zastavenia- ide podľa všetkého o pravdivé tvrdenie: rovnako argumentoval  na tlačovej konferencii pri predstavení „Koncepcie diaľničnej infraštruktúry na obdobie rokov 1999 až 2002“ (ktorá sa nedá nájsť online) aj vtedajší Minister dopravy, spojov a telekomunikácií Palacka (ktorý v tomto samozrejme nie je nezaujatým zdrojom, tie sa ale z tej dobry pomerne ťažko hľadajú): „Chcem povedať, že táto nová koncepcia prispôsobuje výstavbu diaľnic realite, realite ekonomických možností a štátneho rozpočtu, a to musím zdôrazniť realite, ktorá je zjavná už dlhšiu dobu, nie je to ani v posledných dňoch, ani dokonca od nástupu novej vlády, ale prinajmenšom od roku 1998 od začiatku roku 1998. Je zjavné, že najväčším problémom výstavby diaľnic v minulom období bolo práve jej financovanie. Bolo to, myslím od roku 1997, keď došlo asi k 4-5 mesačnej insolventnosti investora - Slovenskej správy ciest, to znamená už v roku 1997 Komplexný program rozvoja diaľnic, tak ako ho schválila minulá vláda, nebol finančne krytý, dodatočne sa našli na to úverové zdroje. V roku 1998 opäť zhruba v máji došlo k tomu, že prostriedky sa nedostávali na diaľničnú výstavbu, čiastočne to bolo prekryté do augusta, ale od augusta prakticky všetci dodávatelia mali neuhradené faktúry. Časť z nich bola uhradená na prelome rokov z jedného zahraničného úveru. Ďalšie faktúry dodnes sú vlastne nepreplatené, pretože financie na to v minulom rozpočte neboli pripravené ani formou úverov zo zahraničia. ... Samozrejme tomu zodpovedá aj prispôsobenie konkrétnych termínov začatia a dokončovania diaľničných úsekov, približne 40-tich stavieb, pretože každý ucelený úsek je samostatnou stavbou. Z týchto 40-tich úsekov 3 sa na obdobie do roku 2002 pozastavujú, ostatné sa budú postupne dokončovať podľa finančnej možnosti…“  Zákon o štátnom rozpočte na rok 1999 (pdf) vyčleňuje na „na splátky istín a úrokov z úverov prevzatých na výstavbu diaľnic a na výstavbu a opravy ciest“ 5, mld. SKK, a na „výstavba a opravy štátnych ciest“ 8 mil. SK

Dátum zverejnenia analýzy: 25.04.2010
success
error