DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Pál Csáky

SMK

...my do tej doby, do tohto momentu, kým tlačový zákon nebol zle odsúhlasený v slovenskom parlamente, my sme do tej doby neboli ochotní ani hovoriť o tom ako budeme ako sa, ako sa budeme správať v prípade Lisabonskej zmluvy, takže netreba, netreba spájať tieto veci...

25.12.2010
Nepravda

Tlačový zákon sa od svojho pôvodného návrhu zmenil. Otázne však je nakoľko, a na koho tlak.

Koncom júna 2007 ministerstvo zverejnilo prvú verziu tlačového zákona. Do konca roka sa ku nemu podľa slov ministerstva vyjadrilo v 194 pripomienkach 23 inštitúcií, z ktorých akceptoval 72.

Zákon sa dostal do parlamentu do prvého čítania 12.2.2008. Vyvolal búrlivú diskusiu v spoločnosti, ostré protesty v novinárskej obci, občianskej spoločnosti, odsúdený bol zahraničnými pozorovateľmi (medzi nimi aj OBSE) a v neposlednej rade opozíciou. V rámci druhého čítania, ktoré sa uskutočnilo v apríli, boli prijaté niektoré pozmeňovacie návrhy takmer výlučne z dielne vlády. 9. apríla bola tiež schválená definitívna verzia tlačového zákona.  Hlasovanie o Lisabonskej zmluve prebehlo deň na to, 10. apríla. SMK v deň hlasovania avizovala, že napriek opozičnej obštrukcii zmluvu podporí. SMK sa však už v januári vyjadrilo, že pre tlačový zákon Lisabonskú zmluvu nepodporí. Csáky nehovorí pravdu, ak tvrdí, že sa o hlasovaní o Lisabonskej zmluve pred schválením tlačového zákona SMK nevyjadrovalo. Vyjadrovalo a odmietalo hlasovať.

Dátum zverejnenia analýzy: 25.04.2010
success
error