DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Marek Maďarič

SMER-SD

...čo sa týka programu (STV, pozn.), to nie je kompetencia ministra kultúry...

24.12.2010
Pravda

Podľa zákona č. 308/2000 Z.z. zo 14. septembra 2000 o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách sa v tretej časti  § 15 Obsah programov a sloboda príjmu uvádza:

(1)Vysielateľ vysiela programy slobodne a nezávisle. Do ich obsahu možno zasahovať iba na základe zákona a v jeho medziach.

Samozrejme úlohou ministra kultúry (oficiálne) nie je určovať obsah vysielania.

Dátum zverejnenia analýzy: 17.10.2010
success
error