DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Marek Maďarič

SMER-SD

Tam kde som mal možnosť niečo meniť, tak napríklad tlačová agentúra Slovenskej republiky, keď som prišiel ako minister, bola podriadená ministerstvu kultúry a riaditeľa menovala vláda. Ja som tlačovú agentúru odštátnil, stala sa z nej verejnoprávna inštitúcia, zaviedol som systém rady a ta zvolila aj terajšieho riaditeľa tlačovej agentúry. To je môj prístup k médiám a nie ako ho robíte vy, že prídete k moci,l teraz myslím vôbec tuto modrú koalíciu, tento zlepeniec, a idete robiť zmeny len za cieľom ovládnuť verejnoprávne médiá.

24.12.2010
Pravda

Podľa zákonaz 23. septembra 2008 o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov sa uvádzajú tieto informácie.

Podľa § 2 ods.1, TASR je verejnoprávna, národná, nezávislá, informačná inštitúcia, ktorá poskytuje službu verejnosti v oblasti spravodajstva.

Podľa § 8

Orgány tlačovej agentúry sú a) správna rada, b) generálny riaditeľ.

Podľa § 12 ods. 1 písm. b správna rada volí a odvoláva generálneho riaditeľa a určuje mu odmeny, pričom súhrn ročných odmien nesmie presiahnuť sumu ročnej mzdy,

Starý zákon SNR z 30. Januára 1992 o Česko-slovenskej tlačovej kancelárii Slovenskej republiky § 2 ods.2,   definuje tlačovú agentúru ako spravodajskú informačnú agentúru Slovenskej republiky, ktorá je príspevkovou organizáciou a ktorá je zapojená finančnými vzťahmi na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Podľa § 5 ods.2, Generálneho riaditeľa vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky.

Dátum zverejnenia analýzy: 17.10.2010
success
error