DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Marek Maďarič

SMER-SD

Už ste tu asi dva lebo trikrát hovorili fakty, ako že to je na vašej strane, ale hovorili ste a citovali ste slová, sú slová a sú fakty. Fakt je, Dzurindova vláda v roku 98 zmietla televíznu radu, ovládla opäť modrá koalícia v roku 2010 prichádza s vaším návrhom zmietnuť rozhlasovú radu, televíznu radu a zmocniť sa...

24.12.2010
Pravda

Prvá vláda M. Dzurindu nastúpila do úradu 30. októbra, v priebehu  novembra 1998 došlo k podstatnej zmene v personálnom zložení Rady STV.

Zloženie Rady STV k 20. VIII. 1998
Mgr. Dušan Jarjabek (odstúpil   20. VIII. 1998 z funkcie predsedu Rady)
Ing. Jerguš Ferko
Mgr. Štefan Drozd
Mgr. Ján Majerník  (zvolený za predsedu Rady)
JUDr. Darina Jelínková
Igor Kovačevič
Jozef Steiner
Mgr. Boris Macko
Mgr. Igor Švec

Zloženie Rady STV k 31.  X. 1998
Mgr. Ján Majerník *
Mgr. Dušan Jarjabek  (vzdal sa členstva v rade z dôvodu výkonu poslaneckého mandátu v NR SR - 29.X.1998)
Ing. Jerguš Ferko    (ukončil funkčné obdobie 4. XI. 1998)
Mgr. Štefan Drozd *
JUDr. Darina Jelínková *
Igor Kovačevič *
Jozef Steiner *
Mgr. Boris Macko   (ukončil funkčné obdobie 4. XI. 1998)
Mgr. Igor Švec *
* Členstvo ukončené k 6. XI. 1998 v zmysle zákona čís. 335/1998 Zb


Zloženie Rady STV,  zvolenej 10. XI. 1998
Doc. Štefan Bučko
Ing. Václav Mika    (vzdal sa členstva  30. IX. 1999)
PhDr. Július Gembický
Jeno Gorfol
PhDr. Ladislav Kulik
Mgr. Miloslav Luther
PhDr. Miloš Mistrík, CSc.
PhDr. Leopold Moravčík
Mgr. Igor Švec

Dátum zverejnenia analýzy: 17.10.2010
success
error