DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Marek Maďarič

SMER-SD

...v prípade Slovenského rozhlasu, ktorý je finančne menej náročný, už aj kvôli týmto opatreniam je Slovenský rozhlas druhý rok v čiernych číslach.

24.12.2010
Pravda

SRo v tlačovej správe hodnotiacej hospodárenie za rok 2009 uviedol: "Hospodárenie SRo za rok 2009 skončilo so ziskom vyše 3,5 milióna eur. Na priaznivý výsledok hospodárenia v roku 2009 mala vplyv finančná disciplína a realizácia úsporných opatrení v čerpaní nákladov, ktorými Slovenský rozhlas čiastočne eliminoval výpadok vlastných výnosov."

Oficiálne čísla na tento rok nemáme, ale podľa vyjadrení riaditeľky Sro Zemkovej, ktorá uviedla, že "rozpočet SRo na rok 2010 vôbec nemusíme meniť, udržíme ho" je možné usúdiť, že hospodárenie SRo sa vyvýja priaznivo. Úsudok potvrdzuje aj správa TASR o priebežnom hospodárení rozhlasu.

Dátum zverejnenia analýzy: 17.10.2010
success
error