DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Marek Maďarič

SMER-SD

Preto keď som sa ja stal ministrom, tak situácia bola taká, že napríklad výber koncesionárskych poplatkov bol niekde na úrovni 50 %. Mali sme už skoro viac ako 50 % neplatičov.

24.12.2010
Nepravda

Vládna dôvodová správa z roku 2007 uvádza: Podľa aktuálnej evidencie Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie, ktorú na základe zmluvného vzťahu vedie Slovenská pošta, a.s., je evidovaných priemerne 1 320 000 domácností (priemerný evidovaný počet platiteľov koncesionárskeho poplatku). Z uvedeného počtu evidovaných domácností/platiteľov je od platenia poplatku oslobodených 22 643 platiteľov a  platiteľov s polovičnou sadzbou poplatku (dôchodcovia) je cca 227 000.

Vychádzajúc z údajov ŠÚ SR možno predpokladať, že po zohľadnení "duplicitných domácností" t.j. domácností viažucich sa k fyzickým osobám, ktoré vlastnia viacero bytov, domov alebo rekreačných chát (jedna fyzická osoba platí len za jednu domácnosť), je okruh neplatičov cca 425 000 domácností/platiteľov. To predstavuje cca 32%.

Aj v ďalšom dokumente na MKCR uvádza počet neplatičov vo výške cca 30%.

Dátum zverejnenia analýzy: 17.10.2010
success
error