DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Kaliňák

SMER-SD

Ale čo je najpodstatnejšie, je úplne evidentné, že naše opatrenia, ktoré sme urobili v rámci krízy, boli úspešné. Slovensko má najvyšší hospodársky rast v celej Európskej únii.

24.12.2010
Zavádzajúce

Je však zavádzajúce tvrdiť, že vysoký rast HDP Slovenska vyplýva z protikrízových opatrení. Súvislosť nie je dokázateľná a je spochybniteľná argumentom o otvorenosti Slovenskej ekonomiky, keďže vyše 80% HDP je tvorené exportom a teda dopytom zahraničných subjektov po produktoch výrobcov vyrábajúcich na Slovensku. Akékoľvek vládne opatrenie namierené na zvýšenie domáceho dopytu má tak na tvorbu HDP marginálny dopad. Napríklad podľa Inštítútu finančnej politiky pri Ministerstva Financií je vplyv vládnych investičných projektov ako sú napríklad PPP projekty sporný. Na výkon slovenskej ekonomiky v roku 2010 mali mať „pozitívny vplyv vo výške 0,7 percenta HDP. V ďalších troch rokoch však zmažú 0,6 percenta HDP. PPP projekty ovplyvnia HDP cez vyššiu tvorbu kapitálu, čo však bude čiastočne kompenzované vyšším dovozom. Keďže projekt výstavby diaľnic je náročný predovšetkým na kapitál, vplyv na zamestnanosť, a tým na spotrebu domácností by mal byť minimálny," uviedlo ministerstvo.

Dátum zverejnenia analýzy: 17.10.2010
success
error