DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivan Mikloš

SDKÚ-DS

Bola to jej povinnosť podľa Ústavného zákona z roku 2004 o vzťahoch medzi parlamentom a medzi Národnou radou Slovenskej republiky a vládou vo veciach, dôležitých veciach týkajúcich sa Európskej únie.

22.12.2010
Pravda

Ústavný zákon o spolupráci NRSR a vlády SR v záležitostiach EU“ (.pdf) z roku 2004 síce nedefinuje „dôležité veci“, ukladá ale vláde povinnosť predložiť „Národnej rade Slovenskej republiky návrhy právne záväzných aktov a iných aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie, o ktorých budú rokovať zástupcovia vlád členských štátov Európskej únie“, pričom NRSR „môže schvaľovať stanoviská Slovenskej republiky k návrhom právne záväzných aktov a iných aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie, o ktorých sa rozhoduje na úrovni zástupcov vlád členských štátov Európskej únie“ a platí, že ak NRSR „schváli návrh stanoviska Slovenskej republiky, člen vlády je týmto stanoviskom viazaný pri zastupovaní Slovenskej republiky v príslušnom orgáne Európskych spoločenstiev a Európskej únie“. Za stanovených podmienok sa môže člen vlády od takéhoto stanoviska odkloniť, musí o tom NRSR bezodkladne informovať.

Dátum zverejnenia analýzy: 09.05.2010
success
error