DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Iveta Radičová

SDKÚ-DS

…tak, aby pod 3% sme dosiahli v roku 2013 a to je ten čas, kedy máme v zákone, v zákone, v predloženom zákone, že sa automaticky vracia DPH na 19%.

Iveta Radicová - 21.12.2010
Pravda

V paragrafovom znení vládneho návrhu o zmene zákona sa uvádza (§ 85j, ods. 1): "V období od 1. januára 2011 do posledného dňa kalendárneho roka, v ktorom Európska komisia (Eurostat) uverejní údaje 36) o tom, že aktuálny schodok verejnej správy Slovenskej republiky je menej ako 3%, je základná sadzba dane na tovary a služby 20% zo základu dane. Skončenie obdobia uplatňovania základnej sadzby dane 20% podľa prvej vety vyhlási Ministerstvo financií Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym  predpisom."

To znamená, že ak sa schodok zníži pod 3% MF SR je podľa prvej vety povinné znížiť daň na pôvodnú hranicu 19%. Výrok je preto pravdivý.

Dátum zverejnenia analýzy: 17.10.2010
success
error