DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Július Brocka

KDH

Ja si uvedomujem, že sú tu aj mladší ako ste vy spomenuli pani poslankyňa tí, ktorí poberajú výsluhové dôchodky v silových rezortoch, to sú relatívne mladí ľudi, ktorí odslúžia 15, 20 rokov v armáde alebo pre políciu.

Robert Fico, Július Brocka vs. Viera Tomanová - 20.12.2010
Pravda

Na základe zákona č.328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (.pdf), podľa § 38 Výsluhový dôchodok ods.1

"Policajt a profesionálny vojak, ktorému sa skončil služobný pomer, má nárok na výsluhový dôchodok, ak služobný pomer trval najmenej 15 rokov."

Dátum zverejnenia analýzy: 19.12.2010
success
error