DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Viera Tomanová

SMER-SD

Základnou podmienkou nie je teraz 15 rokov poistenia, ale 1,2 násobok sumy životného minima musí dosiahnuť ten dôchodok, čiže vlastne tí najchudobnejší boli vylúčení zo systému a nemohli dostávať predčasný dôchodok, lebo ich dôchodok nedosiahol 1,2 násobok životného minima...

Robert Fico, Július Brocka vs. Viera Tomanová - 20.12.2010
Zavádzajúce

V zákone č. 174/2008 Z. z. (.pdf) zo 17. mája 2008, ktorý mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení sa okrem iného píše:


PREDČASNÝ STAROBNÝ DÔCHODOK
§ 67

Podmienky nároku na predčasný starobný dôchodok
(1) Poistenec, ktorý nie je sporiteľ podľa osobitného predpisu,1) má nárok na predčasný starobný dôchodok, ak ku dňu, od ktorého žiada o jeho priznanie,
a) bol dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov,
b) chýbajú mu najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku a
c) suma predčasného starobného dôchodku je vyššia ako 1,2-násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu.

Dátum zverejnenia analýzy: 19.12.2010
success
error