DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Viera Tomanová

SMER-SD

...a to bolo veľmi dôležité, predĺžili sme dobu potrebného poistenia, pretože od 1.1.2004 stačilo desať rokov poistenia a ľudia, ktorí odchádzali do dôchodku do 31.12. museli mať poistenia, museli do systému platiť minimálne 25 rokov. Odrazu stačilo desať rokov.

Robert Fico, Július Brocka vs. Viera Tomanová - 20.12.2010
Pravda

Zákon č. 100/1998 Zb. o sociálnom zabezpečení, 

"§ 21: Podmienky nároku na starobný dôchodok: Občan má nárok na starobný dôchodok, ak bol zamestnaný najmenej 25 rokov...

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení účinný od 1. januára 2004,

"§ 65: Podmienky nároku na starobný dôchodok: " Poistenec má nárok na starobný dôchodok, ak bol  dôchodkovo poistený najmenej 10 rokov..."

Dátum zverejnenia analýzy: 19.12.2010
success
error