DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Július Brocka

KDH

...to znamená, ak splním isté podmienky ak ten dôchodok vypočítaný bol vyšší ako 1,3 násobok životného minima, tak títo ľudia ho mohli poberať.

Robert Fico, Július Brocka vs. Viera Tomanová - 20.12.2010
Nepravda

V pôvodnom zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (.pdf) sa okrem iného píše:

§ 67

Podmienky nároku na predčasný starobný dôchodokxml:namespace prefix = o />

 

Poistenec má nárok na predčasný starobný dôchodok, ak

a) bol dôchodkovo poistený najmenej 10 rokov a

b) suma predčasného starobného dôchodku ku dňu od ktorého požiadal o jeho priznanie, je vyššia ako 1,2-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu.56)

Platnosť zákona od 27. novembra 2003.

Dátum zverejnenia analýzy: 19.12.2010
success
error