DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Kaliňák

SMER-SD

Ale prokuratúru som si tam všimol (zmienenú v Ústave, výrok uvedený v súvislosti s tajnou voľbou, pozn.).

Robert Kalinák vs. Radoslav Procházka - 19.12.2010
Zavádzajúce

Čo sa týka zmienky Generálnej prokuratúry v ústave:

čl.149 Prokuratúra Slovenskej republiky chráni práva a zákonom chránené záujmy fyzických a právnických osôb a štátu.

čl.150 Na čele prokuratúry je generálny prokurátor, ktorého vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh Národnej rady Slovenskej republiky.

čl.151 Podrobnosti o vymenúvaní a odvolávaní, právach a povinnostiach prokurátorov a organizácií prokuratúry ustanoví zákon

V Ústave sa spomína ešte voľba prezidenta SR čl.101 ods.2 (tajné hlasovanie), voľba verejného ochrancu ľudských práv čl.151a ods.3 (spôsob hlasovania stanovuje zákon), predsedu NR SR čl.89 ods.1, podpredsedov NR SR čl.90 ods.1 (tajné hlasovanie), voľba 3 členov súdnej rady Najvyššieho súdu čl.141a ods.1b a voľba predsedu (menovaný prezidentom) a podpredsedov najvyššieho kontrolného úradu čl.61 ods.1 (spôsob hlasovania stanovuje zákon)

Je pravda, že o voľbe šéfa pozemkového fondu nie je v ústave zmienka, na rozdiel od GP. Je však zavádzajúce uvádzať to ako argumentovať v prípade tvrdenia o tom, že vzhľadom na tento fakt, nemôže byť GP volený verejne. Ústava sa vyjadruje jasne, keď ukladá spôsob voľby do kompetencie zákona a stavia sa k nej tak neutrálne.

Dátum zverejnenia analýzy: 12.12.2010
success
error