DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Radoslav Procházka

#SIEŤ

Dnes je tým pravidlo pri väčšine verejných funkcionárov tajné hlasovanie s tým, že NR SR sa môže uzniesť na hlasovaní verejnom. To, pod čo ja som ochotný sa podpísať a čo si myslím, že by mohlo byť prijateľné je to, že tou prednastavenou možnosťou bude hlasovanie verejné s tým, že zostane to vždy parlament, ktorý sa môže slobodne uzniesť, že o tom konkrétnom verejnom funkcionárovi bude hlasovať tajne. Čiže je to len výmena polôh medzi výnimkou a pravidlom v už existujúcom rámci.

Robert Kalinák vs. Radoslav Procházka - 19.12.2010
Pravda

Podľa rokovacieho poriadku NR SR § 39 ods.8 „Tajne sa hlasuje v prípadoch ustanovených ústavou,[1]) zákonom, pri voľbe alebo pri odvolaní, alebo ak sa na tom uznesie národná rada bez rozpravy. Ak ide o voľbu alebo o odvolanie, národná rada sa môže bez rozpravy uzniesť, že bude o tejto veci hlasovať verejne, ak osobitný predpis neustanovuje inak.“ Ústava (.pdf) uvádza, že spôsob voľby Generálneho prokurátora je špecifikovaný zákonom, teda neprikazuje tajnú voľbu. Ani v prípade vyššie uvedeného ods.8 nie je zakázané hlasovať verejne, teda sa môže bez rozpravy uzniesť, že bude hlasovať verejne ak osobitný predpis neustanovuje inak.

Dátum zverejnenia analýzy: 12.12.2010
success
error