DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Kaliňák

SMER-SD

Samospráva odsúdených v nápravných ústavoch je volená tajne.

Robert Kalinák vs. Radoslav Procházka - 19.12.2010
Pravda

V zákone č. 475/2005 Zb. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa okre iného píše:

§ 86

Samospráva

(1) Samospráva odsúdených vedie odsúdených k samostatnému riešeniu problémov, ktoré súvisia so spôsobom ich života v ústave a so zaraďovaním do práce. Samospráva odsúdených napomáha pri dodržiavaní ústavného poriadku, organizovaní a zabezpečovaní kultúrno-osvetovej činnosti, riešení otázok súvisiacich s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci a podieľa sa tiež na príprave odsúdených na život po výkone trestu.

(2) Samospráva odsúdených sa zriaďuje v ústavoch s minimálnym stupňom stráženia a v otvorených oddeleniach; v oddieloch uvedených v § 77 až 83 a v ústavoch so stredným stupňom stráženia sa samospráva zriaďuje len vtedy, ak je to účelné. Samosprávu odsúdených si volia odsúdení spravidla na obdobie jedného roka v tajných voľbách.

(3) Vedúci oddelenia výkonu trestu môže v odôvodnených prípadoch rozhodnúť o nevymenovaní člena samosprávy alebo člena samosprávy odvolať.

Dátum zverejnenia analýzy: 12.12.2010
success
error