DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Igor Matovič

OĽaNO

Rozprávame sa o tom ako sa všetky dôchodky budú zvyšovať ľuďom o rovnakú sumu a nie o rovnaké percento. To bol ďalší z tých našich návrhov.

Jozef Mikuš vs. Róbert Madej - 18.12.2010
Pravda

Na základe informácii na webovej stránke občianskeho hnutia obyčajní ľudia sa spomína spravodlivá valorizácia dôchodkov, ktorá znie:

„Navrhujeme, aby bol pri­jatý zá­kon o spra­vod­li­vej va­lo­ri­zá­cii dô­chod­kov, na zá­klade kto­rého sa bude zvy­šo­vať dô­cho­dok všet­kým dô­chod­com nie o rov­naké per­cento ale o rov­nakú sumu.“

Dátum zverejnenia analýzy: 10.10.2010
success
error