DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Igor Matovič

OĽaNO

...záležalo mi hlavne na tom, aby sa tie naše návrhy naozaj zrealizovali a to sa aj v podstate v súčasnosti deje bez toho, aby bol aktualizovaný vládny program sa naozaj posledné mesiace rozprávame o tom ako budú znížené platy poslancov, politikov. To bol jeden z tých našich návrhov...

Jozef Mikuš vs. Róbert Madej - 18.12.2010
Pravda

Podľa dostupných informácii na webovej stránke občianskeho hnutia obyčajní ľudia sa uvádzajú okrem iných aj nasledovné návrhy ohľadom platov poslancov.

Navrhujeme, aby celý prí­jem kaž­dého po­li­tika z ve­rej­nej fun­kcie pod­lie­hal zda­ne­niu a platbe odvodov.
Navrhujeme, aby bol po­slan­covi Národnej rady SR plat vždy zní­žený presne podľa toho, na koľ­kých hla­so­va­niach v Národnej rade SR ne­bol prítomný.
Navrhujeme, aby bola zru­šená mož­nosť dať kto­ré­mu­koľ­vek po­li­ti­kovi odstupné.

Dátum zverejnenia analýzy: 10.10.2010
success
error