DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Richard Sulík

SaS

...to som celkom rád, že sa podarilo urobiť ten kompromis, že DPH sa zvýši len na 20% a len po dobu do kedy bude deficit vyšší ako 3%. To si myslím, ešte celkom korektné ako sme to dohodli a dúfam, že do roku 2014 DPH klesne opätovne na 19%...

Richard Sulík - 18.12.2010
Pravda

Vo vládnom návrhu, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov sa píše:

V období od 1. januára 2011 do posledného dňa kalendárneho roka, v ktorom Európska komisia (Eurostat) uverejní údaje36) o tom, že aktuálny schodok verejnej správy Slovenskej republiky je menej ako 3 %, je základná sadzba dane na tovary a služby 20 % zo základu dane. Skončenie obdobia uplatňovania základnej sadzby dane 20 % podľa prvej vety vyhlási Ministerstvo financií Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym  predpisom.“

Dátum zverejnenia analýzy: 31.10.2010
success
error