DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Iveta Radičová

SDKÚ-DS

Toto bolo politikum zo strany vládneho Smeru, pretože naozaj bol rok k dispozícii na schválenie Lisabonskej zmluvy. V Írsku neprešlo referendum, opakovalo sa. Česká republika veľmi dlho váhala, ale dávali priestor viete hlavne na čo? Aby občania tušili, o čom vlastne Lisabonská zmluva je. My sme chceli nástojiť.

18.12.2010
Pravda

Lisabonská zmluva bola podpísaná 13.12.2007 a do platnosti mala vojsť do „1. 1. 2009, ak budú uložené všetky ratifikačné listiny, alebo ak sa tak nestane, prvým dňom mesiaca nasledujúceho po vykonaní tohto úkonu posledným signatárskym štátom.“

Írsko hlasovalo o zmluve v referende dvakrát.

Dátum zverejnenia analýzy: 09.05.2010
success
error