DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Iveta Radičová

SDKÚ-DS

Za záchranu druhého piliera a (vytvárala témy. pozn.) myslím si, že úspešne. Za asignáciu dvoch percent. To boli ťažké vyjednávania.

18.12.2010
Pravda

Pravda. Na začiatku vládneho obdobia Ficovej vlády prišiel SMER s návrhom znížiť možnosť darovať 2% daň z dane z príjmov PO na 0,5%. Proti tomuto návrhu sa postavilo mimo opozície a neštátneho neziskového sektoru aj vládne HZDS. Vládny návrh bol nakoniec poupravený a PO, ako aj FO môžu nadaľej poukazovať 2% z dane neziskovým organizáciam, avšak skupina organizácií, ktorá môže žiadať o takýto príspevok, sa zúžila. Pred úpravou mohli o príspevok žiadať organizácie so zameraním na: „rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, ochrana ľudských práv, ochrana a tvorba životného prostredia, ochrana a podpora zdravia a vzdelávania, podpora športu, detí, mládeže a zdravotne postihnutých občanov, poskytovanie sociálnej pomoci, zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt.“ Podľa novej úpravy podpísanej prezidentom vo februári 2007 bude tento „príspevok smerovať už len organizáciám zaoberajúcim sa ochranou a podporou zdravia, podporou športu mládeže, sociálnou pomocou, zachovávaním kultúrnych hodnôt a podporujúce vzdelávanie.“  Je pravda, že opozícia sa minimálne spolupodielalo na vytváraní týchto tém. Otázka však je, nakoľko to bol úspešné a nakoľko úspech práve opozície či SDKÚ.

Rovnako obdobie rokov 2006 až 2008 sa nieslo v znamení boja o druhý pilier, proti zmenám v ňom bola SDKÚ. Napriek tomu sa vláde podarilo spraviť niektoré zmeny (.pdf). Bol dvakrát (1.1.2008-30.6.2008 & 15.11.2008 – 30.6.2009) otvorený, čo malo umožniť sporiteľom z DSS prechod do 1. piliera. Následkom toho odišlo 100 000 sporiteľov (7%). Od 1.1.2008 boli zavedené legislatívne zmeny, najvýznamnejšou z nich bolo zrušenie povinnosti vstupu pre novozamestnaných a zvýšenie povinnej doby sporenia z 10 rokov na 15 rokov. Od 1.7.2009 je znížený strop administratívnych poplatok z 0,78% na 0,3%. Obdobne ako téma znižovania daní bola táto téma medializovaná a opozícia sa snažila zabrániť presadeniu vládnych zmien. Otázne však je hodnotenie úspešnosti týchto snáh, nakoľko ich snahy boli úspešné a ak áno, tak z akej časti to bolo spôsobené snahou opozície.

Dátum zverejnenia analýzy: 09.05.2010
success
error