DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Iveta Radičová

SDKÚ-DS

Aj, aj, aj. Obidve zmluvy. To je stanovisko ministerstva zahraničných vecí a musia byť odobrené preto Národnou radou Slovenskej republiky, pretože obsahujú už spomenuté záväzky. Aj konsolidácie vlastných verejných financií, aj zmeny, ktoré budú v monitoringu, aj dohľad nad finančnými inštitúciami, aj vyvodenie zodpovednosti voči nezodpovedným bankám a finančným inštitúciám.

18.12.2010
Pravda

Zmluvy podpísané ministrom financií Jánom Počiatkom podliehajú schváleniu Národnej Rady. Či sa jedná o stanovisko ministersta zahraničných vecí sa nám nepodarilo dohľadať.

Dátum zverejnenia analýzy: 09.05.2010
success
error