DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Mikuláš Dzurinda

Nestraníci

Máme samozrejme auditorské správy každý rok.

Mikuláš Dzurinda, Pavol Paška vs. Richard Sulík - 17.12.2010
Pravda

Na webovej  stránke SDKÚ-DS sa nachádzajú Výročné finančné správy strany za každý rok. Nejde o auditorské správy v pravom slova zmysle- výročné finančné správy pripravujú politické strany, audítori ich však kontrolujú z hľadiska účtovníctva. Audítorov prideľuje na základe žrebu Slovenská komora audítorov.

Dátum zverejnenia analýzy: 07.11.2010
success
error