DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivan Mikloš

SDKÚ-DS

Napríklad keď vtedajší minister financií Francúzska, dnešný prezident Nicolas Sarkozy, prišiel do ECOFIN, on bol členom toho istého Ekofinu, bol ministrom financií, s tým, aby sa koordinovali, aby boli jednotné sadzby dane zo zisku. Tak som pristúpil jednoznačne proti a jednoducho vznikla debata, v ktorej sa pridali ďalší na moju stranu a odmietlo sa to. Keď sa potom prišlo s harmonizáciou daňových základoch, tiež sme vystupovali zásadne proti.

17.12.2010
Neoveriteľné

Nevieme, čo sa na spomínanom ECOFINe dialo. K zásadnosti postoja SDKÚ k daňovej harmonizácii jeden citát Ivana Mikloša z konca roka 2005:

"S harmonizáciou daňového základu by sme súhlasili len vtedy, pokiaľ by bol nový systém v podstate rovnaký ako máme teraz na Slovensku. To znamená bez žiadnych dodatočných výnimiek."

Dátum zverejnenia analýzy: 09.05.2010
success
error