DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

Prvá podmienka je, že musí ísť o vládu, ktorá bude napľňať článok 55 Ústavy Slovenskej republiky a článok 55 Ústavy Slovenskej republiky hovorí o sociálnom štáte. To nie je môj výmysel ani výmysel Smeru, to je zákonodarca v roku 1992 povedal, každé vláde príkaz, musíte budovať sociálny štát.

17.12.2010
Zavádzajúce

Článok 55 Ústavy hovorí:

(1) Hospodárstvo Slovenskej republiky sa zakladá na princípoch sociálne a ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky.

(2) Slovenská republika chráni a podporuje hospodársku súťaž. Podrobnosti ustanoví zákon.

Dátum zverejnenia analýzy: 16.05.2010
success
error