DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

Asi si pamätáme na výrok pána prezidenta Sólyoma maďarského, ktorý povedal, že na Slovensku by sa mal slovenský jazyk v školách, kde sa vyučuje po maďarsky na Slovensku, učiť ako cudzí jazyk. Veď je to úplný nezmyseľ. Čiže k tomuto ak by sme teraz ešte pridali, že sa bude veľmi zosilňovať maďarská identita tým, že budú mať maďarské občianstvo…

17.12.2010
Zavádzajúce

Fico dáva Sólyomove slová do iného kontextu, aj keď ho cituje správne. Maďarský prezident 13.marca v srbskej Vojvodine hovoril o vzdevlávaní menšín: „ale chcel by som zdôrazniť, že nie som nijako na strane dvojjazyčných základných škôl, na dvojjazyčnej škole vždy prehráva jazyk. Spať k maďarským školám, srbčina sa nemá tak učiť ako na srbskej škole, nie začínať s literatúrou, ale jednoducho ju treba učiť ako cudzí jazyk, s cudzojazyčnými učebnicami a s takými učiteľmi, ktorí su na toto pripravení. Toto neplatí len tu v Srbsku, ale v každej okolitej krajine, teda či rumunsky, či slovensky sa maďarské dieťa naučí, keď sú učené ako cudzie jazyky, a v tomto jazykovom prostredí budú potom tieto dve veci viesť k tomu, že si udrží svoj materinský jazyk, úplne kultivovaný, nie v kuchynskej podobe, a popri ňom dobre ovláda štátny jazyk ” Sólyom hovorí o tom, že súčastný model výučby škodí štátnemu a materinskému jazyku a navrhuje spôsob ako je možné dospieť k ich lepšej znalosti.

Dátum zverejnenia analýzy: 16.05.2010
success
error