DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

My dnes máme vďaka vysokému štandardu práv príslušníkov národnostných menšín, najmä maďarskej, situáciu, že napríklad už nevedia ani dobre po slovensky.

17.12.2010
Neoveriteľné

Fico neuvádza zdroj svojich tvrdení pri hodnotení úrovne ovládania slovenského jazyka. Ak by napríklad povedal, že študenti základných škôl nevedia po slovensky, pravdepodobne by zavádzal, keďže podľa ostatného testovania deviatakov (pdf) neexistuje signifikantný rozdiel v ovládaní slovenčiny medzi jednotlivými regiónmi; v roku 2008 bola v školách so slovenským vyučovacím jazykom úspešnosť riešenia testov zo SJ 61,26%, v tých s maďarským 61,37% (.doc). V roku 2008 bola úroveň testov zo štátneho jazyka rovnaká pre školy s vyučovacím jazykom maďarským a slovenským.

Dátum zverejnenia analýzy: 16.05.2010
success
error