DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Iveta Radičová

SDKÚ-DS

Tie opatrenia totiž pri raste zamestnanosti, ktorá práve silným štátom a tou jednou cestou, pre ktorú sa vláda rozhodla, viedla k rastu zamestnanosti u nás predovšetkým vo verejnej správe. Ten nárast bol 11,5 % ale výrazný pokles nezamestnanosti, a zamestnanosti v ostatných sektoroch

17.12.2010
Neoveriteľné

Nie je úplne jasné, ktoré obdobie má Iveta Radičová na mysli. Predpokladajme však, že porovnáva obdobie od nástupu Roberta Fica do vlády po dnešok.

Štatistický úrad zaznamenáva údaje o nezamestnanosti v dvoch štatistikách. V demografických štatistikách Priemerný evidenčný počet zamestnaných osôb podľa ekonomických činností (SK NACE) v osobách a v makroekonomických štatistikách, Celková zamestnanosť (ESNÚ95) podľa ekonomických činností (OKEČ) v osobách, indexy (1995Q1 - 2009Q4) . Rozdiel medzi týmito štatistikami je (možno prekvapujúco) zásadný. Pri porovnaní medziročných údajov priemerného evidenčného počtu zamestnaných vo verejnej sfére, je zrejmé, že Radičová má pravdu, že nastal prudký rast zamestnanosti vo verejnej sfére. Medzi rokmi 2006 až 2009 (viď tabuľka) to bolo 16%. (obdobie od vstupu Roberta Fica do vlády vzhľadom na chýbajúce kvartálne štatistiky nie je možné dohľadať, údaj o 11,5% je neoveriteľný.)

Klasifikácia činností OKEČ je však stará a už nepoužívaná metóda. Od roku 2006, v súvislosti s harmonizáciou európskych štatistík je uplatňovaná iba štatistika SK NACE. Širšie súvislosti odlišností jednotlivých štatistík nám nie sú známe, rovnako ako dôvod, prečo štatistický úrad pri OKEČ štatistikách neupozorňuje na ich irelevantnosť. Preto si netrúfame normatívne vylúčiť túto štatistiku z našej analýzy a Radičovej výrok ako celok hodnotíme ako neoveriteľný.

Dátum zverejnenia analýzy: 30.05.2010
success
error