DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Iveta Radičová

SDKÚ-DS

Protikrízový balíček, ktorý bol prijatý pre živnostníkov, nepriniesol očakávaný efekt, pretože živnostníkov ubudlo o 1,3 %, nezamestnanosť na Slovensku kulminovala v roku 2001 bola 19,2 %, v roku 2008 sa podarilo ju znížiť na 7,4 %, ale v roku 2009 ten nárast nezamestnanosti bol až o 51 %, čo je veľmi vysoké. Narastá dlhodobá, počet dlhodobo nezamestnaných...

17.12.2010
Pravda

 Tieto štatistiky sú citované veľmi presne. Živnostníkov skutočne ubudlo o 1,3%. V roku 2008 ich ŠÚ SR evidovalo 392 841. V roku 2009- 387 876. Je to pokles o 4965 (1,25%). Ďalej nezamestnanosť v štatistike podľa ILO kulminovala skutočne v roku 2001 ale na 19,8% (priemer za rok 18,1%) a v roku 2008 dosiahla v niektorých mesiacoch 7,4% (v priemere 7,7%). Medziročný nárast (2008,2009) bol zo 7,7% na 11,4% čo predstavuje spomínaných približne 50%.

Dátum zverejnenia analýzy: 30.05.2010
success
error